درباره ما
چرا این نشریه را منتشر می کنیم؟

ما عده ای کارگریم، تا چشم باز کرده ایم شاهد استثمار وحشیانه پدران و مادران و همسایگان و اهالی محله کارگرنشین خود و همه کارگران توسط سرمایه‌داران و سرمایه بوده ایم. با گوشت و پوست و رگ و خون خود لمس نموده ایم که کلیه سرمایه ها و ثروت ها توسط طبقه ما تولید می‌شود و دنیای فقر و فلاکت و سیه روزی ها نیز هر روز بیش از روز پیش بر سر همین طبقه، بر سر ما آوار می‌گردد. با چشم باز و با همه وجود خود مشاهده کرده‌ایم که دولت، ارتش، قانون، حقوق، اخلاق، فرهنگ، مدنیت، پلیس، دین، مسجد، منبر و همه چیز جامعه موجود متعلق به طبقه… ادامه

کثرت قربانیان حوزه درمان و شمار کارگران جانباخته بیمارستان ها بسیار وحشت انگیز است. آمار در رژیم اسلامی فقط جعلیاتی است که سرهم بندی می شود تا پرده پولادینی بر تکان دهنده ترین واقعیت ها و مخوف ترین رخدادها باشد. آنچه دولت روحانی در باره تعداد مبتلایان یا جانباختگان می گوید همگی از این جنس است. تا همین لحظه حاضر، عده بیماران کووید 19 از مرز چند میلیون فراتر رفته است و شمار کشته شدگان از چند ده هزار افزون… ادامه
جمهوری اسلامی در حالی که دهها میلیون نفوس طبقه کارگر ایران را تسلیم طوفان تهاجم ویروس کرونا کرده است، کل راههای مصونیت و مداوا را هم بر روی آنان سد ساخته است. توده های وسیع کارگر حتی قادر به یافتن الکل، مواد ضد عفونی کننده، ماسک، صابون و وسائل شستشو هم نیستند. سرمایه داران سپاهی و غیرسپاهی، خصوصی یا دولتی همه امکانات بهداشتی، داروئی، آزمایشگاهی را به تصاحب انحصاری خود در آورده اند، از دسترس کارگران خارج نموده اند و… ادامه
ماشین کشتار کرونا در پهندشتی که سرمایه و رژیم اسلامی سرمایه برایش تسطیح کرده است با سرعت تمام پیش می تازد، از توده های کارگر قربانی می گیرد، خود و کودکانشان را درو می کند و تسلیم مرگ می نماید. همه جا، همه مراکز کار و تولید بوی مرگ می دهد، هیچ کارگری حتی برای زنده بودن روز خود احساس امنیت نمی کند، کرونا از انسان به انسان منتقل می گردد و تجمع کارگران در محیط های کار و زیر… ادامه
از تاریخ ۲۱ فوریه اولین موردهای ویروس کرونا در شمال ایتالیا در دو شهر کوچک و متوسط استان لومباردیا شناسایی شد، این بیماری به سرعت گسترش یافت. عکس العمل طبیعی دستگاه بهداشتی کشور این بود که به حالت آماده باش در آید. وزارت بهداشت شروع به تست کرونا بطور وسیع کرد و متوجه شد که این مسئله به حالت یک اپیدمی در آمده است. یکی دو شهرستان به همراه ۱۵ شهر قرنطینه شدند، مدارس و دانشگاه های آن شهرها تعطیل… ادامه
اعتصابات بهمن امسال نسبت به سال پیش فراوان نیست. بخش مهمی از این اعتصابات مانند سال پیش بر سر دستمزدهای معوقه است. اما هستند اعتصاباتی که برای جلوگیری از کاهش دستمزد یا مقاومت در مقابل کاهش خرد کننده مزدهای واقعی صورت گرفته اند. تعداد کل اعتراضات و اعتصابات بهمن سال پیش 134 بود در حالی که امسال از 91 بالاتر نرفت. علاوه بر این هیچ سالی در این چند سال اخیر، شمار اعتصابات یا کل حرکت های کارگری تا این… ادامه

جنبش کارگری چین در سال ۲۰۱۹

پنج شنبه ۲۹ اسف ۱۳۹۸
اعتصاب پدیده رایج و مستمرا در حال وقوع جنبش کارگری چین است. طبقه کارگر چین از این لحاظ زنده و میداندار است. علت غالب اعتصابات مطابق معمول بهای نازل نیروی کار است. در سالهای اخیر مثل خیلی جاهای دیگر مبارزه برای حصول مزدهای معوقه هم جای بسیار مهمی را احراز کرده است. سال 2015 با 2775 اعتصاب و اعتراض رکورد تازه ای در اوجگیری مبارزات شد. تعداد اعتصابات تقریبا دو برابر اعتراضات بود، اما گرفتن مزدهای معوقه 75 درصد حرکات… ادامه

جنبش کارگری ایران در دی ۱۳۹۸

پنج شنبه ۲۹ اسف ۱۳۹۸
ابراهیم پاینده تا چند ماه پیش بخش اعظم اعتراضات و اعتصابات پیرامون دستمزد های معوقه صورت می گرفت اما اکنون به دلیل گسترش فقر، و هزینه گزاف زندگی، مسأله افزایش دستمزد جا و مکان مهمتری احراز کرده است. غالبا از اعتصابات و اعتراضات درون واحد های کار و تولید صحبت می شود اما نباید از مبارزه توده عظیم کارگران خارج از کارخانه ها غافل ماند. حدود 3 تا 4 میلیون کودک کار، میلیونها کارگر دستفروش، زباله گرد، دوره گرد و… ادامه
روند افت اعتراضات و اعتصابات کارگری علیه سرمایه در ماه مهر متوقف شد و در این ماه علیرغم درندگیها، لشکرکشی و دستگیری ها توسط رژیم سرمایه رو به اوج گذاشت بطوری که رقم 84 حرکت کارگری در شهریور به 116 در ماه مهر افزایش یافت و از این تعداد ۷۲ مورد اعتصاب بود. اما مهمتر از این اعداد تغییر کیفیت مبارزات کارگران است. این روزها بیش از گذشته علیه بازداشت ها و بیکار کردن همکاران خود وارد مبارزه، اعتصاب و… ادامه
اگر قرار است حوادث جنبش کارگری ایران را با آمار دنبال کنیم و آن را در سه ماهه اخیر در نموداری نشان دهیم بیشک دامنه و برد این نمودار در این صفحات جا نمی گیرد. زیرا شورش توده های کارگر در آبان ۹۸ و انعکاس آن در آذر همین سال را نمی توان با ارقام نشان داد. مبارزات کارگران در إذر چندان چشمگیر نیست و رقم ۵۲ اعتراض در کل و ۳۰ اعتصاب گویای همه جوش و خروش توده های… ادامه
ماههای مرداد و شهریور شاهد فروکش محدود اعتراضات و اعتصابات کارگران در قیاس با ماههای پیش تر بود. این افت از شروع سال جاری خود را نمایان کرد. نیمه اول امسال 33 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته اعتصاب و اعتراض رخ داد (527 در مقابل 785). در دو ماه اخیر نیز نه فقط شمار اعتصابات کاهش داشت ( 74 اعتصاب در مقابل 149 اعتصاب) بلکه از لحاظ نسبت اعتصابات به کل اشکال دیگر اعتراض هم شاهد افت بودیم.… ادامه
پیش از هر چیز باید یک اشتباه را اصلاح کنیم. در تیتر نمودار اعتصابات در گزارش پیشین به اشتباه نیمه دوم سال ذکر شده است حال آن که درست آن نیمه اول سال می باشد. متوسط روزانه کل اعتراضات و اعتصابات کارگری در سه ماه اول امسال به رقم 2 و نیم رسید در حالی که ماه تیر به طور میانگین شاهد4 حرکت در روز بوده ایم. رقم مربوط به صرف اعتصابات سه ماه اول به حدود یک و چهار… ادامه
بهار امسال شاهد تشدید مناقشات رژیم سرمایه داری ایران و رقبای بین المللی بر سر تقسیم سهام سود و قدرت و حاکمیت بود. عربده های جنگ جنگ وحوش سرمایه از واشنگتن تا تهران و تلاویو و ریاض بیش از پیش زندگی کارگران را در کلاف خود پیچید. ارتجاع هار بورژوازی ایران کوشید تا این عربده ها و فشار سهمگین تحریمهای اقتصادی حاکمان درنده امریکا را ساز و کاری برای چالش مبارزات کارگران سازد. اما کارگران به حکم هستی طبقاتی خود… ادامه
جنبش کارگری ایران هم چون سال های پیش در اواخر سال گذشته شدت بیشتری گرفت و این در شمار اعتصابات، اعتراضات و هم چنین شمار کارگران شرکت کننده در اعتصابات هویدا بود. اما این روند با آغاز سال جدید دچار رکود شد. یک دلیل آن شاید وقوع مکرر و طولانی مدت سیل ها در غالب مناطق ایران بود که سبب شد تا توده های کارگر زیر فشار مصائب ناشی از آن ها فرصت راه اندازی اعتصاب و مبارزه درون مراکز… ادامه

جنبش کارگری ایران در سال ۱۳۹۷

یکشنبه ۰۴ فرو ۱۳۹۸
جنبش کارگری ایران در سال 97 قدم به مرتبه ای از ارتقاء خود گذارد که در طول تاریخ حضورش در صحنه نبرد طبقاتی با حاکمان سرمایه چنین فضائی را تجربه نکرده بود. آن چه کارگران در طول این سال انجام دادند در هیچ رقم و نموداری قابل بیان نیست. نا گفته پیداست که ارقام اعتراضات و اعتصابات در طول این سه سال و حتی سال های گذشته جنبش کارگری گویای رشد جنبشی است که هیچ گاه و در هیچ شرایطی… ادامه
جنبش کارگری ایران در بهمن ماه سال 1397 همه شواهد نشان از ادامه اعتصابات و اعتراضات کارگری دارند. شکی نیست که جنبش کارگری دوران سخت و پر تلاطمی را می گذراند. با همه اینها هیچ روز و هفته ای نیست که در چند جای جهنم سرمایه داری ایران خروش خشم طبقاتی کارگران در شکل های مختلف اعتصاب و اعتراض طنین انداز نباشد. جدال برای دریافت مزدهای معوقه کماکان محور مبارزات روزمره است. پیکار برای افزایش بهای نیروی کار یا اعتراض… ادامه
نزدیک سه سال است که ما هر ماه، چند ماه یکبار، هر هفته یا چند هفته یک بار گزارشی از تقابل کارگران با سرمایه داران و دولت آن ها تنظیم کرده ایم. هدف از این کار تکرار عادت و انجام یک وظیفه نیست. سعی داشته ایم از جنبش کارگری، کاستی های آن و پیشرفت هایش در سازماندهی شورائی تصویری و نقدی سازنده داشته باشیم. این امر هنگامی که جنبش کارگری روند افتی موقت را طی می کند نیز دنبال شده… ادامه
اگر بخواهیم مبارزات کارگری در ایران را با عدد و رقم دنبال کنیم می توان در چند جمله و تعدادی عدد خلاصه کرد که رشد آن در هر دوره سه ماهه امسال بی نظیر بوده است، هیچگاه از نفس نیافتاده بلکه دائما در حال افزایش بوده است. سه ماه اول، دوم و سوم سال 96 به ترتیب 180، 240 و 364 و در سال کنونی به ترتیب 424، 367 و 435 اعتراض یا اعتصاب در محل کار رخ داده است.… ادامه
هفته ها است ما کارگران ایران شاهد اوج گیری مبارزه بخش بزرگی از همزنجیران خود هستیم. همه می دانیم که شمار اعتصابات ما واقعا حیرت انگیز است. کثرت اعتصابات و اعتراضات فریاد می زند که باید دست به کار برپائی جنبش شورایی ضد سرمایه داری خود شویم. جنبش کنونی ما هیچ راهی ندارد جز این که یا درجا زند، از اوج آن کاسته و شکست خورد، به لاک خود فرو رود و در نتیجه راه را برای سلاخی از طرف… ادامه
جنبش کارگری ایران در آبان 1397 اعتصابات و اعتراضات کارگری در سراسر ایران پایه های قدرت رژیم سرمایه داری را دچار لرزش کرده است. کارگران هر روز بیش از روز پیش چشم انداز ادامه زندگی در سیطره بقای وضع موجود را تیره تر می یابند. میان خواست های اولیه زندگی خود و ماندگاری نظام حاکم دره ای ژرف تر و بی انتهاتر می بینند. کم نبودند کارگرانی که فکر می کردند با مبارزه قانونی، توسل به نهادهای دولتی و آویختن… ادامه
تعداد اعتصابات در هفت ماه اول امسال 3.7 برابر مدت مشابه سال گذشته و 6 برابر همین مدت در سال 1395 است. مجموع اعتصابات و اعتراضات جمعی کارگران در مدت هفت ماه امسال نزدیک دو برابر همین مدت سال گذشته بوده است (912 در مقابل 462). از این گذشته ما تاکنون شاهد رشد کمی کارگران فعال شرکت کننده در اعتصابات هستیم اما آیا تمامی این ها خود بخود می تواند از رشد و تکامل جنبش کارگری، افزایش آگاهی طبقاتی و… ادامه
تا وقتی همه چیز بر وفق مراد سرمایه داران پیش می رود و پروسه تولید سود تداوم دارد، آنها از مشتی اعتصابات پراکنده محصور در چهار دیواری این یا آن کارخانه هیچ غمی بخود راه نمی دهند. حتی از تلاش حداکثر برای تشدید هر چه سهمگین تر استثمار کارگران و رقابت سبعانه با شرکا برای سهم هر چه بیشتر از اضافه ارزش ها هم نمی کاهند. مادام که وضع چنین باشد، تا زمانی که اعتصابات کارگری به رغم کثرت و… ادامه