درباره ما
چرا این نشریه را منتشر می کنیم؟

ما عده ای کارگریم، تا چشم باز کرده ایم شاهد استثمار وحشیانه پدران و مادران و همسایگان و اهالی محله کارگرنشین خود و همه کارگران توسط سرمایه‌داران و سرمایه بوده ایم. با گوشت و پوست و رگ و خون خود لمس نموده ایم که کلیه سرمایه ها و ثروت ها توسط طبقه ما تولید می‌شود و دنیای فقر و فلاکت و سیه روزی ها نیز هر روز بیش از روز پیش بر سر همین طبقه، بر سر ما آوار می‌گردد. با چشم باز و با همه وجود خود مشاهده کرده‌ایم که دولت، ارتش، قانون، حقوق، اخلاق، فرهنگ، مدنیت، پلیس، دین، مسجد، منبر و همه چیز جامعه موجود متعلق به طبقه… ادامه

بر جای رطل و جام می، گوران نهادستند پی      بر جای چنگ و نای و نی، آواز زاغ است و زغن یکصد و پنجاه سال پیش در بهار 1868، کارگران ساختمانی ژنو در مقابل کارفرمایان صف آراستند و خواستار 20% افزایش مزد و کاهش روزانه کار از 12 ساعت به 10 ساعت گردیدند. سرمایه داران از قبول خواسته ها سر پیچیدند و دست به کار تمامی ترفندها و توحش ها از جمله بسیج اعتصاب شکن، تهیه تسلیحات، بستن کارگاهها،… ادامه

در باره افزایش بهای ارز

چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
  علت اصلی بالا رفتن قیمت ارز در کجاست؟ چرا جمهوری اسلامی تدبیر و چاره را در این دیده است که قیمت دلار به مدار بالاتر از 10 هزار تومان انتقال یابد؟ برای پاسخ، قبل از هر چیز نگاهی به ویژگیهای اقتصاد سرمایه داری ایران یا ريشه اصلی ماجرا اندازيم. سرمايه داری ايران مانند اکثر کشورهای دنيا از لحاظ شرايط توليدی، درجه بارآوری کار و قدرت رقابت، حلقه ضعیف در زنجیره سرمایه داری جهانی و ناتوان از سهم بری دلخواه… ادامه
   جهت دریافت این مقاله در فرمت PDF بر روی عکس فوق کلیک کنید. هر نوع مناقشه میان بخش‌ها، قطب‌ها، اردوگاه‌ها و دولت‌های مختلف سرمایه‌داری مناقشه‌ای صرفا بر سر چگونگی تقسیم و بازتقسیم سودها و سرمایه‌های حاصل استثمار طبقه کارگر جهانی و سهام مالکیت، قدرت و حاکمیت منبعث از این سرمایه‌ها و اضافه ارزش‌ها است. آنچه اینک در خاورمیانه و در پهنه کشمکش میان دولت‌های درنده امریکا، ایران و کل بورژوازی جهانی جریان دارد، نیز لاجرم گوشه‌ای از همین مجادلات… ادامه

بحران سرمایه‌داری

جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵
  سرمایه رابطه تولید اضافه ارزش است. رابطه‌ای که در آن، سرمایه، نیروی کار کارگر را می‌خرد، این نیرو را در پروسه تولید محصول مصرف می‌نماید. از طریق مصرف این نیرو به ارزش‌های نوینی دست می‌یابد. ارزش‌های تازه‌ای که توسط کارگران آفریده شده است و حجم یا میزان آنها بسیار انبوه‌تر، چندین برابر و گاه چند ده برابر مزد کارگران است. سرمایه عظیم‌ترین بخش این ارزش‌های اضافی یا کار پرداخت نشده توده‌های کارگر را تبدیل به سرمایه جدید یا سرمایه… ادامه