درباره ما
چرا این نشریه را منتشر می کنیم؟

ما عده ای کارگریم، تا چشم باز کرده ایم شاهد استثمار وحشیانه پدران و مادران و همسایگان و اهالی محله کارگرنشین خود و همه کارگران توسط سرمایه‌داران و سرمایه بوده ایم. با گوشت و پوست و رگ و خون خود لمس نموده ایم که کلیه سرمایه ها و ثروت ها توسط طبقه ما تولید می‌شود و دنیای فقر و فلاکت و سیه روزی ها نیز هر روز بیش از روز پیش بر سر همین طبقه، بر سر ما آوار می‌گردد. با چشم باز و با همه وجود خود مشاهده کرده‌ایم که دولت، ارتش، قانون، حقوق، اخلاق، فرهنگ، مدنیت، پلیس، دین، مسجد، منبر و همه چیز جامعه موجود متعلق به طبقه… ادامه

پرویز همراه دانشجو بودن هویت انسان ها را نمی سازد. هستی اجتماعی آنانست که هویتشان را تعیین می کند. دانشجو در جهنم بردگی مزدی یا از طبقه کارگر، طبقه استثمارشونده و فرودست است، در غیر این صورت به طبقه سرمایه دار، طبقه استثمارگر مسلط و حاکم تعلق دارد. چیزی به نام جنبش دانشجوئی با علم و کتل «صنف دانشجو»!!! کثیف ترین فریبکاری ها و طوق ننگ و نیرنگی است که صاحبان سرمایه و نمایندگان فکری وارونه پرداز نظام سرمایه داری… ادامه
خیزش آبان ماه 98، در زمره رخدادهای معدود تاریخ جنبش کارگری ایران است که سرکوب فاشیستی بسیار سهمگین و سراسری اش نه فقط موج خشم و عصیان توده کارگر را به عقب نرانده است که آن را سرکش تر و پرخروش تر ساخته است. چرا چنین است. پاسخ را کارگران از ماهها و سالها پیش، در هر گفتگو، به هر مناسبتی، در هر شرایطی فریاد زده اند، عبارت معروف مارکس که « کارگران سوای زنجیرهایشان هیچ چیز برای از دست… ادامه

صدای کارگران در دانشگاهها

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
ابراز حمایت از مبارزات کارگران، شعار اتحاد کارگر و دانشجو، حتی رفتن دانشجویان به سمت کارگران و شرکت در مبارزات آنان، پدیده های نوظهور و بدون پیشینه ای در کارنامه اعتراضات درون دانشگاهها نیستند. همه اینها در مقاطع مختلف تاریخی رخ داده اند، اما آنچه در طول دو سال اخیر، به ویژه دیروز، شاهدش بودیم، هر چند ضعیف، کم قوام و آسیب پذیر، ازجنس دیگر است. دربازگشت به گذشته، خیزش قشری ازدانشجویان در سال 57 برای پیوستن به مبارزات کارگران… ادامه
معلمان در سطحی چشمگیر دست از کار کشیده و خواستار تحقق مطالبات عاجل خود هستند. افزایش مزدها، بهبود وضع معیشت و شرایط کار، پیرایش متون آموزشی از آموزه های ماورا ارتجاعی، پاکسازی مدارس از حضور اشغالگرانه 40 ساله نیروهای سرکوب فکری رژیم اسلامی، پایان دادن به تحقیر و توهین و بمباران عزت انسانی معلمان و مربیان کارگر، عدم ورود قوای قهر و کشتار جمهوری اسلامی به حریم مدرسه ها و خروج همه زندانیان معلم از شکنجه گاههای قرون وسطائی دولت… ادامه
  ما معلمان، کارگران مزدی هستیم. نیروی کارمان را در بخش آموزش به فروش می‌رسانیم. جمعیت وسیعی از ما کارگران مولد هستیم و به طور مستقیم اضافه ارزش تولید می‌کنیم، اگر هم کارگر مولد نباشیم نیروی کارمان به همان اندازه نیاز چرخه ارزش افزائی سرمایه است. حاکمیت سرمایه در عرصه آموزش نوعی از مواد درسی را تدوین و تالیف می‌کند که پاسخگوی نیاز سرمایه است. معلمان یا کارگران آموزشی بایستی این دروس را به خورد دانش آموزان دهند که لازمه… ادامه
  تا کمتر از سه دهه پیش، حداقل در جامعه ما، نه فقط اکثریت قریب به اتفاق معلمان خود را کارگر‌ نمی‌دیدند که حتی هر که این سخن بر زبان می‌راند، از همه سو مورد سب و لعن قرار می‌گرفت. رویکرد ضدسرمایه‌داری برای تغییر این غلط‌اندیشی و وارونه انگاری، به سهم خود تلاش کرد، این تلاش تا حدی موفق بوده است اما به هیچ وجه کافی نیست. بحث مطلقا این‌ نمی‌باشد که پندارهای نادرست جای خود را به تعریف‌‌ها و… ادامه

جنبش کارگران آموزش

شنبه ۱۶ مرد ۱۳۹۵
توده وسیع کارگران آموزشی (معلمان) در طول سال‌های اخیر، بارها برای گرفتن مطالبات خود دست به مبارزه زده‌اند. مبارزات آن‌ها در یک تقسیم‌بندی کلی، دو حالت متفاوت داشته است. قصد پیش کشیدن یک بحث تفصیلی در این زمینه را نداریم. دو شکل مبارزه این کارگران به اختصار عبارت بوده است از: 1. به قدرت خویش اتکا نموده‌اند و این قدرت را هر چند سازمان‌نیافته، فاقد افق و بدون پیوند با جنبش جاری توده‌های دیگر طبقه خویش در مقابل قدرت سرمایه‌داری… ادامه
یکی از نیروهای کارگری به خوبی سازمان‌یافته در چین، معلمان هستند که طی چند سال گذشته اعتصاباتی را سازمان دادند که با موفقیت همراه بود. معلمان 2 درصد نیروی کار چین را تشکیل می‌دهند اما سهم آن‌ها در مبارزات کارگری و اعتصابات 4 درصد است؛ یعنی فراتر از سهم خود از نظر تعداد در مبارزه فعالند. 5/13 میلیون معلم تمام‌وقت در چین وجود دارد که شامل 8/1 میلیون معلم پیش‌دبستانی، 5/3 میلیون معلم راهنمایی و 5/2 میلیون معلم دبیرستانی و… ادامه