درباره ما
چرا این نشریه را منتشر می کنیم؟

ما عده ای کارگریم، تا چشم باز کرده ایم شاهد استثمار وحشیانه پدران و مادران و همسایگان و اهالی محله کارگرنشین خود و همه کارگران توسط سرمایه‌داران و سرمایه بوده ایم. با گوشت و پوست و رگ و خون خود لمس نموده ایم که کلیه سرمایه ها و ثروت ها توسط طبقه ما تولید می‌شود و دنیای فقر و فلاکت و سیه روزی ها نیز هر روز بیش از روز پیش بر سر همین طبقه، بر سر ما آوار می‌گردد. با چشم باز و با همه وجود خود مشاهده کرده‌ایم که دولت، ارتش، قانون، حقوق، اخلاق، فرهنگ، مدنیت، پلیس، دین، مسجد، منبر و همه چیز جامعه موجود متعلق به طبقه… ادامه

کثرت قربانیان حوزه درمان و شمار کارگران جانباخته بیمارستان ها بسیار وحشت انگیز است. آمار در رژیم اسلامی فقط جعلیاتی است که سر هم بندی می شود تا پرده پولادینی بر تکان دهنده ترین واقعیت ها و مخوف ترین رخدادها باشد. آنچه دولت روحانی در باره تعداد مبتلایان یا جانباختگان می گوید همگی از این جنس است. تا همین لحظه حاضر، عده بیماران کووید 19 از مرز چند میلیون فراتر رفته است و شمار کشته شدگان از چند ده هزار… ادامه
کثرت قربانیان حوزه درمان و شمار کارگران جانباخته بیمارستان ها بسیار وحشت انگیز است. آمار در رژیم اسلامی فقط جعلیاتی است که سرهم بندی می شود تا پرده پولادینی بر تکان دهنده ترین واقعیت ها و مخوف ترین رخدادها باشد. آنچه دولت روحانی در باره تعداد مبتلایان یا جانباختگان می گوید همگی از این جنس است. تا همین لحظه حاضر، عده بیماران کووید 19 از مرز چند میلیون فراتر رفته است و شمار کشته شدگان از چند ده هزار افزون… ادامه

سرمایه و «نعمت» کرونا

سه شنبه ۰۵ فرو ۱۳۹۹
روال طبیعی و هویتی سرمایه داری است که بر متن هر شرایط، در پیچ و خم هر رخداد و بر فراز هر وضعیت، کلیه راهکارهای ممکن و تمامی امکانات قدرت خود را برای کاهش هزینه بازتولید نیروی کار توده های کارگر به کار گیرد تا از این طریق سیل اضافه ارزش ها را طغیانی تر و حجم سرمایه های جدید الحاقی را کهکشانی تر سازد. اینکه سرمایه در این قلمرو تا کجا پیش تازد پرسشی است که پاسخ آن را… ادامه
مقابله جدی و سریع در برابر شیوع کرونا دستور کار هیچ دولت سرمایه داری در هیچ کجای دنیا نیست، زیرا جان انسانها در چرخه ارزش افزائی سرمایه و بازار داد و ستد نظام بردگی مزدی بی ارزش ترین کالاها است. با این وجود به خاطر چالش معضلات اقتصادی، مقابله با افت بازار انباشت و کاهش سودها هم که شده، در برخی جوامع از جمله چین دست به کارهایی زده اند، قرنطینه هائی دائر نموده اند و اقداماتی کرده اند. ماجرا… ادامه
کارخانه ها و کل چرخه کار سرمایه داری ایران دیگر فقط جهنم استثمار و فرسایش هلاکتبار جسم و جان ما توده های کارگر نیست، بلکه در وجب به وجب خود، باتلاق سرایت کرونا و مرگ و میر گسترده ما توسط این ویروس و بیماری است. ویروسی که از گنداب بی توجهی سرمایه به جان انسانها زائیده است و در مرداب تولید برای سود اپیدمی شده و به جان بشریت افتاده است. چرخه کار سرمایه اینک همه جا و به طور… ادامه
جمهوری اسلامی با پنهان کاری تبهکارانه انتشار اپیدمیک ویروس کرونا، جعل کلیه واقعیت ها و دروغ بافی ها، با هموارسازی راه ورود ویروس کرونا، سراسر جهنم سرمایه داری ایران را به این ویروس آلوده است. از این هم فراتر عامل واقعی انتقال و انتشار آن به کشورها و قاره های دیگر گردیده است. رژیم اسلامی اگر تا امروز قدرت یکه تاز سرمایه در تشدید استثمار و فلاکت جمعیت کثیری از توده های کارگر منطقه بود، اینک با نقشی که در… ادامه
سرمایه داری خوب و بد ندارد و بورژوازی همه جای جهان سر و ته یک کرباس است. انسان، انسانیت، موجودیت انسانی و نیازهای اولیه بشری هیچ چیز، سرمایه، سود، انباشت و خودافزائی غول آسای سرمایه  همه چیز. این حرف اول و آخر شیوه تولید سرمایه داری در سراسر دنیا و در کل تاریخ این نظام است. اینکه فاشیسم اسلامی بورژوازی در ایران، در رابطه با پاندمی کووید 19 چه بر سر 60 میلیون نفوس توده کارگر آورده است، بی نیاز… ادامه
هر روز که می گذرد جمعیت عظیم تری از توده های کارگر ایران علیه اجبار به ادامه کار در شرایط یکه تازی کرونا و هجوم پاندمیک بیماری ناشی از آن دست به اعتراض می زنند. آنها به موازات رشد انفجارآمیز شمار مبتلایان و جانباختگان، همصدا و خشمگین بر تعطیلی کارخانه ها، مدارس و برخی حوزه های دیگر، همراه با پرداخت بدون هیچ قید و شرط دستمزدها و سایر مطالبات تأکید می کنند. ترجیع بند اعتراض همگان این است که اولا… ادامه

نقد مارکسی اقتصاد سیاسی

پنج شنبه ۲۹ اسف ۱۳۹۸
برگرفته از "سیمای سوسیالیسم" ارزش کل حاصل کار و تولید جهانی سالانه یا آنچه که اقتصاددانان سرمایه داری آن را «تولید ناخالص سالانه جهانی» می نامند برابر با کل کارساده یا مجرد انسانی انجام گرفته توسط کل توده های کارگر دنیاست. ملاک محاسبه کل ارزشها و اضافه ارزش ها در سطح جهانی، مستقل از تمایزات میان ترکیب ارگانیک سرمایه ها، متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی کشورها، درجه بارآوری کار اجتماعی، دراینجا قرار دارد. کار مجرد انسانی با زمان انجامش محاسبه… ادامه

کمون پاریس، چراغ راه ماست

پنج شنبه ۲۹ اسف ۱۳۹۸
تاریخ جنبش کارگری جهانی، مالامال از تجربه و آموزش است. در این میان، قیام کارگران پاریس در 18 مارس 1871 از همه پربارتر و آموزنده‌تر است. کارگران فرانسه سال‌ها بود که می‌جنگیدند. حتا در سال‌های پیش از استقرار دولت بورژوازی، نیروی بسیار مهمی در پیکار علیه سلطنت، کلیسا و همه دستگاه‌های نظم و قدرت نظام فئودالی حاکم را تشکیل می‌دادند، اما حاصل مبارزات آنان، عاید بورژوازی می‌شد و پایه‌های قدرت اقتصادی و سیاسی این طبقه را محکم می‌ساخت. کارگران با… ادامه

بیکار سازی در اروپا

پنج شنبه ۲۹ اسف ۱۳۹۸
دولت های سرمایه داری همواره تلاش دارند تا وانمود کنند بعنوان نماینده کل جامعه، نگران بیکاری کارگرانند و در این رابطه از اهرم های لازم برای کنترل بیکاری استفاده می کنند!! یکی از این اهرم ها، حیله گری در تعریف داشتن کار و در نتیجه بازی کردن با ارقام بیکاری است. در این نوشته سعی خواهیم کرد تا از حیله گری دولت های سرمایه در پوشاندن تعداد کارگران بیکار (جمعیت مازاد) که نتیجه مستقیم افزایش بهره وری کار است پرده… ادامه
جنگ اقتصادی ترامپ نه فقط پایه های قدرت جمهوری اسلامی را خرد نمی کند که حتی استراتژی دیرپای بورژوازی امریکا برای تمکین این رژیم به نظم نسخه پیچی واشنگتن را هم مجال هیچ موفقیتی نخواهد داد. این جنگ از نقطه آغاز تا فرجام علیه طبقه کارگر ایران است و کوبنده ترین ضربه ها را بر جنبش کارگری وارد کرده است. رژیم اسلامی خود را مغبون کشمکش ها نمی بیند و در این ارزیابی دچار اشتباه هم نیست. در عصر استیلای… ادامه

جنبش کارگری، علیه ستمکشی زنان

پنج شنبه ۲۹ اسف ۱۳۹۸
زنان از زمان تولد مورد ستم و رفتارهای تبعیض آمیز قرار می‌گیرند. مادران، به دنبال باید و نباید‌هایی که دیده‌‌اند و خود با آن رشد کرده‌‌اند نسبت به دخترانشان رفتار می کنند و پدران به آن مهر تایید می‌زنند. رفتارهایی در تمام لحظات زندگی یک انسان، لحظاتی که زیر نگاه‌های مداخله گر و آمرانه سپری می شوند، نگاه‌هایی که فرصت هر گونه آزادی و اختیار در مورد بدن، رفتار، عواطف و افکار را از زنان می گیرد و آنان را… ادامه
ویروس کرونا در معیت سرمایه و رژیم اسلامی سرمایه داری، مشغول شکار جان توده های کارگر است. کارگران همه جا سایه وحشت و مرگ ناشی از بیماری را بر سر خود سنگین می بینند، همه جا عاصی و خشمگین در حال جدال هستند. در بنگاههای زیرمجموعه شرکت نفت، کار این جمعیت آن گونه است که 15 روز را جانفرسا و مرگبار کار می کنند و 15 روز را در شهر و دیار خود به سر می برند. آنان با این… ادامه
از صد سال پیش تا حال همه سعی سوسیال دموکراسی و اپوزیسیون های راست و چپ بورژوازی این بوده که به ما کارگران القا کنند که بنیاد تضاد و بشرستیزی سرمایه نه در شیوه تولید سرمایه‌ داری، نه در رابطه کار مزدی، نه در جداسازی انسانها از کار خود، یا بیگانه سازی آنها با خود، طبعیت واجتماع خویش، بلکه در شکلهای نابرابر توزیع، بازار یا مالکیت خصوصی می باشد. آنها با فریبکاری غیرقابل توصیفی به شستشوی مغزی ما پرداخته و… ادامه

گزارش کودکان کار

پنج شنبه ۲۹ اسف ۱۳۹۸
کودکان خیابانی یعنی کودکان کار، فقیر ترین و بی حمایت ترین بخش طبقه کارگر جهانی هستند که نه تنها شرایط کنونی زیست آنها بدترین است بلکه بخاطر همین شرایط و محرومیت فاجعه بار آن ها از هر گونه امکانات اولیه زیستی در معرض تمامی آسیب ها از جمله انواع بیماریها و عفونت های مغزی قرار دارند. این کودکان در سراسر جهان سرمایه در شرایط مشابهی زندگی و کار می کنند. یعنی در کلان شهرهای پرترافیک و آلوده ترین مکان ها،… ادامه
جان کارگر در هیچ کجای دنیای سرمایه داری واجد هیچ ارزشی نیست اما آنچه بورژوازی ایران و رژیم درنده اسلامی با کارگران می کند، سبعیت و بربریتی غیرقابل توصیف است. هر لحظه و هر ساعت که می گذرد کتاب تازه ای از جنایات رعب انگیز این رژیم دررابطه با ماجرای شیوع «کرونا»، پروسه اپیدمی شدن و شمار قربانیان آن درایران کشف و باز می گردد. بر اساس آمارهای از زمین و آسمان دستکاری شده رژیم، تعداد کسانی که تا لحظه… ادامه

کارگران هند، اسیر رفرمیسم

پنج شنبه ۲۹ اسف ۱۳۹۸
هند مدت ها است لقب پرافتخار! بزرگترین کشور دموکراتیک جهان و مدنیت پارلمانتاریستی را از جانب جامعه ملل سرمایه به خود اختصاص داده است. نگاهی به وضعیت زندگی کارگران هند، فشار کار سهمگين، روزانه کار طولانی، شرایط مرگبار کار، گرسنگی، فقر، عدم وجود ساده ترین امکانات بهداشتی، در همان حال که ماهیت جنایتگر نظام سرمایه در این کشور را برملا می کند، سطح اسفبار مبارزه کارگران هند را نیز نشان می دهد. جمعیت کارگری حدود 700 میلیونی (تفاوت چندانی با… ادامه
هر وقت به آخر سال نزدیک می شویم، شاهد چانه زنی سرمایه داران و دولت آنها یعنی جمهوری اسلامی از یک طرف و کارگران از سوی دیگر می گردیم. این چانه زنی‌ها از هر دو طرف جدی و واقعی است. تا زمانیکه سرمایه داری باقی است و دو ‌طبقه متخاصم کارگر و سرمایه دار در مقابل هم قرار دارند، این کشمکش نیز جاری است. اساس کار طبقه مالک سرمایه آن است که سهم هرچه پرعظمت تر حاصل کار و تولید… ادامه
دو کارگر سکنه جهم سرمایه داری ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخته اند. وقوع این فاجعه را تمامی خبرگزاری های رسمی دنیا تأیید کرده و اعلام داشته اند. همه می دانند که ویروس کرونا پس از سرایت به انسان ها حدود دو هفته طول می کشد تا آثار بالینی ابتلا به بیماری ناشی از آن ظاهر گردد. در طول این دو هفته فرد حامل ویروس منبعی جوشان و انفجارآمیز برای گسترش اپیدمیک بیماری است و بر همین… ادامه
اپوزیسیون های راست و چپ بورژوازی به توده کارگر ایران القاء کرده اند که سرمایه داری به ذات خود بی عیب است!! اشکال فقط در نوع «نفتی و رانتی» ؟؟!! اسلامی، فاسد، غیرشفاف، سوء مدیریتی، میلیتاریستی، تجاری، بساز و بفروشی یا رشد نکرده آن است!!! اینکه سرمایه داران ایرانی، طبقه سرمایه دار و رژیم اسلامی بورژوازی در شدت استثمار کارگران، در حمام خون علیه جان، حقوق ابتدائی انسانی، آزادیهای اجتماعی، معیشت و امکانات اولیه زندگی توده کارگر یا کودک کشی،… ادامه