درباره ما
چرا این نشریه را منتشر می کنیم؟

ما عده ای کارگریم، تا چشم باز کرده ایم شاهد استثمار وحشیانه پدران و مادران و همسایگان و اهالی محله کارگرنشین خود و همه کارگران توسط سرمایه‌داران و سرمایه بوده ایم. با گوشت و پوست و رگ و خون خود لمس نموده ایم که کلیه سرمایه ها و ثروت ها توسط طبقه ما تولید می‌شود و دنیای فقر و فلاکت و سیه روزی ها نیز هر روز بیش از روز پیش بر سر همین طبقه، بر سر ما آوار می‌گردد. با چشم باز و با همه وجود خود مشاهده کرده‌ایم که دولت، ارتش، قانون، حقوق، اخلاق، فرهنگ، مدنیت، پلیس، دین، مسجد، منبر و همه چیز جامعه موجود متعلق به طبقه… ادامه

کارخانه ها و کل چرخه کار سرمایه داری ایران دیگر فقط جهنم استثمار و فرسایش هلاکتبار جسم و جان ما توده های کارگر نیست، بلکه در وجب به وجب خود، باتلاق سرایت کرونا و مرگ و میر گسترده ما توسط این ویروس و بیماری است. ویروسی که از گنداب بی توجهی سرمایه به جان انسانها زائیده است و در مرداب تولید برای سود اپیدمی شده و به جان بشریت افتاده است. چرخه کار سرمایه اینک همه جا و به طور… ادامه
جمهوری اسلامی در حالی که دهها میلیون نفوس طبقه کارگر ایران را تسلیم طوفان تهاجم ویروس کرونا کرده است، کل راههای مصونیت و مداوا را هم بر روی آنان سد ساخته است. توده های وسیع کارگر حتی قادر به یافتن الکل، مواد ضد عفونی کننده، ماسک، صابون و وسائل شستشو هم نیستند. سرمایه داران سپاهی و غیرسپاهی، خصوصی یا دولتی همه امکانات بهداشتی، داروئی، آزمایشگاهی را به تصاحب انحصاری خود در آورده اند، از دسترس کارگران خارج نموده اند و… ادامه

کارگران هند، اسیر رفرمیسم

پنج شنبه ۲۹ اسف ۱۳۹۸
هند مدت ها است لقب پرافتخار! بزرگترین کشور دموکراتیک جهان و مدنیت پارلمانتاریستی را از جانب جامعه ملل سرمایه به خود اختصاص داده است. نگاهی به وضعیت زندگی کارگران هند، فشار کار سهمگين، روزانه کار طولانی، شرایط مرگبار کار، گرسنگی، فقر، عدم وجود ساده ترین امکانات بهداشتی، در همان حال که ماهیت جنایتگر نظام سرمایه در این کشور را برملا می کند، سطح اسفبار مبارزه کارگران هند را نیز نشان می دهد. جمعیت کارگری حدود 700 میلیونی (تفاوت چندانی با… ادامه
اپوزیسیون های راست و چپ بورژوازی به توده کارگر ایران القاء کرده اند که سرمایه داری به ذات خود بی عیب است!! اشکال فقط در نوع «نفتی و رانتی» ؟؟!! اسلامی، فاسد، غیرشفاف، سوء مدیریتی، میلیتاریستی، تجاری، بساز و بفروشی یا رشد نکرده آن است!!! اینکه سرمایه داران ایرانی، طبقه سرمایه دار و رژیم اسلامی بورژوازی در شدت استثمار کارگران، در حمام خون علیه جان، حقوق ابتدائی انسانی، آزادیهای اجتماعی، معیشت و امکانات اولیه زندگی توده کارگر یا کودک کشی،… ادامه
سرمایه داری ایران مالامال از محله های «هرندی» است. نقطه ای در خیابان شوش تهران که همسان هزاران بیغوله دیگر آرمانشهر اسلامی سرمایه، سکونتگاه توده میلیونی بیغوله نشینان کارگر است. اینجا نمایشگاهی آیینه وار، موزه ای به تمام و کمال گویا و گنجینه ای اصیل و آموزنده برای ژرف ترین آناتومی ها یا ریشه ای ترین شناختها از واقعیت نظام سرمایه داری، از جمله در سیمای نظم، برنامه ریزی و حاکمیت اسلامی آن است. سرمایه در هرکجا شمایلی دارد، صنعتی،… ادامه
رژیم اسلامی باید سرنگون گردد، اما نه فقط به خاطر دروغگوئی و استتار نقش سبعانه اش در سرنگونی هواپیمای اوکرائینی و کشتار 176 انسان بی گناه، نه فقط از این لحاظ که دولتی دیکتاتور است، نه فقط از آن روی که حاکمیتی دینی است، نه فقط به جرم داشتن ولایت فقیه و شورای نگهبان، نه فقط به خاطر ناکارآمدی ، فساد، دزدیهای کهکشانی دولتمردان، نه فقط به دلیل بحران آفرینی در منطقه یا سیاستهای بین المللی اش، حتی نه فقط… ادامه

شورش کارگری آبان ۹۸

یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸
خبر ناگهانی گران شدن بنزین در متن فقر و گرسنگی، آزادی کشی، تبعیضات وحشیانه جنسی، قومی و عقیدتی، آلوده سازی محیط زیست و سایر فاجعه های آوار بر زندگی، خشم توده های طبقه ما را شعله ور ساخت. به اعتراف فرمانده سپاه پاسداران، کارگران در 29 استان از کل 31 استان جهنم سرمایه داری ایران وارد میدان جنگ شدند. کارگران محروم، خشم و نفرت طبقاتی خود را بر سر همه نهادها و مؤسساتی سرشکن ساختند که نماد هستی و قدرت… ادامه