توضیح: این متن بر اساس مقاله "افزايش بهای ارز، به کام سرمايه داران، انفجار فلاکت کارگران" ناصر پایدار تهیه شده است.

اخبار و گزارشات کارگری

آخرین مقالات

دیدگاه ها