مصاحبه نشریه «نگاه» با بهرام دزکی

جنبش کارگری و راه کارهای پیش روی درمبارزه علیه سرمایه داری

1-    1. در آغاز، به طور مختصر بگویید موقعیت فعلی جنبش کارگری، در متن اقتصاد سرمایه ­داری و شرایط سیاسی و اجتماعی حاضر ایران، را چگونه ارزیابی می­کنید؟ مهم­ترین نقاط ضعف و قوت این جنبش کدام­ اند؟

2-     2. در مبارزات کارگری دوره­ ی اخیر، به نمونه در مبارزه­ ی پُر دامنه ­ی کارگران «نیشکر هفت تپه»، ایجاد شورای کارگری مطرح شد. نظر شما در این باره چیست؟ اساسا درباره ­ی نوع تشکل کارگری و مهم­ترین خصایص آن چه فکر می­کنید و تفاوت آن با دیگر انواع تشکل­های کارگری را چگونه می بینید؟

3-    3.  برخی بر این نظرند، که شوراهای کارگری تشکل­های مربوط به دوران انقلابی هستند و در شرایط غیر آن، اتحادیه های کارگری برای سازمان­یابی طبقه ی کارگر تشکل های مناسب تری می­باشند. نظر شما چیست، آیا چنین تقسیم­بندیی درست است؟

4-    4 - در مورد تشکل­ های کارگری، یک مساله­ ی اصلی فقدان این تشکل­ ها- به ویژه در ابعاد سراسری- است. چرا، به رغم کثرت مبارزات کارگری در اقصا نقاط ایران، ما هنوز شاهد وجود این تشکل ها نیستیم؟ آیا فقط فاکتور سرکوب جمهوری اسلامی پاسخ این مساله است یا فاکتورهای دیگری هم در میان هستند؟ در مورد چگونگی و نحوه­ ی پاگیری چنین تشکل­ های چه فکر می­کنید؟

5-     5 - یک مساله­ ی مهم دیگر که در مبارزات کارگری اخیر به پیش صحنه ی جنبش کارگری رانده شده است، مساله ی تسخیر و اداره­ ی مراکز کار توسط کارگران است. در این باره گرایشات مختلف درون جنبش کارگری از کنترل کارگری، خودمدیریتی یا خودگردانی کارگری، تصرف شورایی مراکز کار و… صحبت می­کنند. راه­ کار مورد نظر شما در این باره چیست و چه کارکردهای اساسی­ یی دارد؟

6 - ...

7. ...

جهت مشاهده و دریافت پاسخ به پرسش های بالا روی لینک کلیک کنید

http://www.negah1.com/negah/negah33/negah33-11.pdf

Bahram D

نظر و یا سوال خود را مطرح کنید

ارسال نظر بعنوان مهمان

0

افراد شرکت کننده در این گفتگو

  • مهمان - خواننده

    توضیح "جنبش شوائی ضد سرمایه داری"در مصاحبه بنظر من ناروشن است، بعبارت دیگر بی معنی است. نقد حزبی شورا در مصاحبه از آنارشیستهای سندیکالیست است که درست است و یک قرن عمر دارد و میتوان به مراجع اش مراجعه کرد. وقتی جناب دزکی میخواهد جنبش شورائی را بیان کند تا ناروشنی واژه شورا برطرف شود، توضیح میدهد جنبش ضد سرمایه داری یعنی چه. ولی این توضیحات وصف شورا نیست بلکه وصف جهتگیری جنبش کارگری در تضاد با رفرمیسم چپ است. هیچ معجزه ای جهت گیری آگاهانه ضد سرمایه داری را به مقوله "شورا" وصل نمیکند مگر اینکه وارد نوع سازماندهی شویم که در حقیقت نمیتوان در عمل نفی اش کرد. "شورا" یک مقوله است مربوط به تصمیم گیری جمعی (روابط تشکیلاتی)، مقوله ای نیست مربوط به جهتگیری و هدف جنبش کارگری. نه آقای پایدار و نه جناب دزکی نمیتوانند خود را از این ابهام بیرون بیاورند. برگردیم به یک قرن گذشنه، سندیکالیسم انقلابی کماکان بهترین و روشن ترین و قابل فهم ترین رویکرد جنیش کارگری میتواند باشد. علت عدم موفقیت نهائی آن درآن زمان، موفقیت اولیه احزاب کمونیستی بود. حال که این احزاب کاملا شکست خورده اند، باید به سندیکالیسم انقلابی بازگشت و آن شروع کرد نه اینکه از روی آن برای نجات مارکس پرید. سندیکالیسم انقلابی خیلی روشن و بی ابهام است. اول اینکه یک تشکیلات کارگری غیر سلسله مراتبی و غیر متمرکز است، غیر متمرکز بودن آن نظر من است. دوم اینکه هویت اش را ضد سرمایه داری تعریف میکند (این هدف اصلی است) و دنبال تسخیر نهادهای اقتصادی و از بین بردن نهادهای سیاسی و اجتماعی سرمایه داری است، سو م اینکه سیاستهای روزش را بر طبق درجه آگاهی کارگران درگیر با اوضاع مشخص شان تعیین میکند و با کار آگاهگرانه آنها را برای مراحل عالی تر که هدف اصلی است آماده می سازد.

    0 لایک لینک کوتاه:
  • مهمان - hosting

    https://i2fp.com/wp-content/uploads/2019/08/directadmin-hosting-40878.jpg

    0 لایک لینک کوتاه:

اخبار و گزارشات کارگری

آخرین مقالات

دیدگاه ها