چاپ

 مطالب این شماره:

جنبش کارگری ایران در نیمه اول سال 1395 و درسهایی از کارگران چین

اعتصاب یا تصرف مرکز کار یگانه راه گرفتن مطالبات است

- کار کارگر ایرانی، کار کارگر اروپایی

جهت دریافت نشریه با فرمت PDF ، بر روی عکس روبرو کلیک نمایید.

 Untitled 4 ru kamhajm2

نظر و یا سوال خود را مطرح کنید

ارسال نظر بعنوان مهمان

0

افراد شرکت کننده در این گفتگو