درباره ما
چرا این نشریه را منتشر می کنیم؟

ما عده ای کارگریم، تا چشم باز کرده ایم شاهد استثمار وحشیانه پدران و مادران و همسایگان و اهالی محله کارگرنشین خود و همه کارگران توسط سرمایه‌داران و سرمایه بوده ایم. با گوشت و پوست و رگ و خون خود لمس نموده ایم که کلیه سرمایه ها و ثروت ها توسط طبقه ما تولید می‌شود و دنیای فقر و فلاکت و سیه روزی ها نیز هر روز بیش از روز پیش بر سر همین طبقه، بر سر ما آوار می‌گردد. با چشم باز و با همه وجود خود مشاهده کرده‌ایم که دولت، ارتش، قانون، حقوق، اخلاق، فرهنگ، مدنیت، پلیس، دین، مسجد، منبر و همه چیز جامعه موجود متعلق به طبقه… ادامه

آخرین مطالب
شنبه ۰۹ فرو ۱۳۹۹

کثرت قربانیان حوزه درمان و شمار کارگران جانباخته بیمارستان ها بسیار وحشت انگیز است. آمار در رژیم اسلامی فقط جعلیاتی است که سر هم بندی می شود تا پرده پولادینی بر تکان دهنده ترین واقعیت ها و مخوف ترین رخدادها باشد. آنچه دولت روحانی در باره تعداد مبتلایان یا جانباختگان می گوید همگی از این جنس است. تا همین لحظه حاضر، عده بیماران کووید 19 از مرز چند میلیون فراتر رفته است و شمار کشته شدگان از چند ده هزار افزون است. روند ابتلا و کشتار با شتابی رعب آنگیز پیش می تازد و در این میان وضعیت کارگران بخش… ادامه


سه شنبه ۰۵ فرو ۱۳۹۹

کثرت قربانیان حوزه درمان و شمار کارگران جانباخته بیمارستان ها بسیار وحشت انگیز است. آمار در رژیم اسلامی فقط جعلیاتی است که سر هم بندی می شود تا پرده پولادینی بر تکان دهنده ترین واقعیت ها و مخوف ترین رخدادها باشد. آنچه دولت روحانی در باره تعداد مبتلایان یا جانباختگان می گوید همگی از این جنس است. تا همین لحظه… ادامه


سه شنبه ۰۵ فرو ۱۳۹۹

کثرت قربانیان حوزه درمان و شمار کارگران جانباخته بیمارستان ها بسیار وحشت انگیز است. آمار در رژیم اسلامی فقط جعلیاتی است که سر هم بندی می شود تا پرده پولادینی بر تکان دهنده ترین واقعیت ها و مخوف ترین رخدادها باشد. آنچه دولت روحانی در باره تعداد مبتلایان یا جانباختگان می گوید همگی از این جنس است. تا همین لحظه… ادامه


سه شنبه ۰۵ فرو ۱۳۹۹

کثرت قربانیان حوزه درمان و شمار کارگران جانباخته بیمارستان ها بسیار وحشت انگیز است. آمار در رژیم اسلامی فقط جعلیاتی است که سر هم بندی می شود تا پرده پولادینی بر تکان دهنده ترین واقعیت ها و مخوف ترین رخدادها باشد. آنچه دولت روحانی در باره تعداد مبتلایان یا جانباختگان می گوید همگی از این جنس است. تا همین لحظه… ادامه


سه شنبه ۰۵ فرو ۱۳۹۹

کثرت قربانیان حوزه درمان و شمار کارگران جانباخته بیمارستان ها بسیار وحشت انگیز است. آمار در رژیم اسلامی فقط جعلیاتی است که سر هم بندی می شود تا پرده پولادینی بر تکان دهنده ترین واقعیت ها و مخوف ترین رخدادها باشد. آنچه دولت روحانی در باره تعداد مبتلایان یا جانباختگان می گوید همگی از این جنس است. تا همین لحظه… ادامهمطالب راهبردی

  جهت دریافت این مقاله با فرمت PDF ، بر روی عکس کلیک نمایید.   یاران کارگر! فریاد گرسنه‌ایم، گرسنه‌ایم ده‌ها میلیون نفوس انسانی طبقه ما، طبقه کارگر، از کودک خردسال تا بازنشسته،‌‌ تمامی در و دیوار و زمین و آسمان جهنم حاضر را در خود غرق کرده است. اما گوش اگر گوش سرمایه‌داران و دولت سرمایه و ناله اگر ناله کارگر است، آنچه هیچ گاه، در هیچ کجا و هیچ میزان، به هیچ کجا… ادامه

مطالب برجسته

روال طبیعی و هویتی سرمایه داری است که بر متن هر شرایط، در پیچ و خم هر رخداد و بر فراز هر وضعیت، کلیه راهکارهای ممکن و تمامی امکانات قدرت خود را برای کاهش هزینه بازتولید نیروی کار توده های کارگر به کار گیرد تا از این طریق سیل اضافه ارزش ها را طغیانی تر و حجم سرمایه های جدید الحاقی را کهکشانی تر سازد. اینکه سرمایه در این قلمرو تا کجا پیش تازد پرسشی… ادامه

برگرفته از "سیمای سوسیالیسم" ارزش کل حاصل کار و تولید جهانی سالانه یا آنچه که اقتصاددانان سرمایه داری آن را «تولید ناخالص سالانه جهانی» می نامند برابر با کل کارساده یا مجرد انسانی انجام گرفته توسط کل توده های کارگر دنیاست. ملاک محاسبه کل ارزشها و اضافه ارزش ها در سطح جهانی، مستقل از تمایزات میان ترکیب ارگانیک سرمایه ها، متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی کشورها، درجه بارآوری کار اجتماعی، دراینجا قرار دارد. کار مجرد… ادامه

تاریخ جنبش کارگری جهانی، مالامال از تجربه و آموزش است. در این میان، قیام کارگران پاریس در 18 مارس 1871 از همه پربارتر و آموزنده‌تر است. کارگران فرانسه سال‌ها بود که می‌جنگیدند. حتا در سال‌های پیش از استقرار دولت بورژوازی، نیروی بسیار مهمی در پیکار علیه سلطنت، کلیسا و همه دستگاه‌های نظم و قدرت نظام فئودالی حاکم را تشکیل می‌دادند، اما حاصل مبارزات آنان، عاید بورژوازی می‌شد و پایه‌های قدرت اقتصادی و سیاسی این طبقه… ادامه

دولت های سرمایه داری همواره تلاش دارند تا وانمود کنند بعنوان نماینده کل جامعه، نگران بیکاری کارگرانند و در این رابطه از اهرم های لازم برای کنترل بیکاری استفاده می کنند!! یکی از این اهرم ها، حیله گری در تعریف داشتن کار و در نتیجه بازی کردن با ارقام بیکاری است. در این نوشته سعی خواهیم کرد تا از حیله گری دولت های سرمایه در پوشاندن تعداد کارگران بیکار (جمعیت مازاد) که نتیجه مستقیم افزایش… ادامه

جنگ اقتصادی ترامپ نه فقط پایه های قدرت جمهوری اسلامی را خرد نمی کند که حتی استراتژی دیرپای بورژوازی امریکا برای تمکین این رژیم به نظم نسخه پیچی واشنگتن را هم مجال هیچ موفقیتی نخواهد داد. این جنگ از نقطه آغاز تا فرجام علیه طبقه کارگر ایران است و کوبنده ترین ضربه ها را بر جنبش کارگری وارد کرده است. رژیم اسلامی خود را مغبون کشمکش ها نمی بیند و در این ارزیابی دچار اشتباه… ادامه

زنان از زمان تولد مورد ستم و رفتارهای تبعیض آمیز قرار می‌گیرند. مادران، به دنبال باید و نباید‌هایی که دیده‌‌اند و خود با آن رشد کرده‌‌اند نسبت به دخترانشان رفتار می کنند و پدران به آن مهر تایید می‌زنند. رفتارهایی در تمام لحظات زندگی یک انسان، لحظاتی که زیر نگاه‌های مداخله گر و آمرانه سپری می شوند، نگاه‌هایی که فرصت هر گونه آزادی و اختیار در مورد بدن، رفتار، عواطف و افکار را از زنان… ادامه

از صد سال پیش تا حال همه سعی سوسیال دموکراسی و اپوزیسیون های راست و چپ بورژوازی این بوده که به ما کارگران القا کنند که بنیاد تضاد و بشرستیزی سرمایه نه در شیوه تولید سرمایه‌ داری، نه در رابطه کار مزدی، نه در جداسازی انسانها از کار خود، یا بیگانه سازی آنها با خود، طبعیت واجتماع خویش، بلکه در شکلهای نابرابر توزیع، بازار یا مالکیت خصوصی می باشد. آنها با فریبکاری غیرقابل توصیفی به… ادامه

جان کارگر در هیچ کجای دنیای سرمایه داری واجد هیچ ارزشی نیست اما آنچه بورژوازی ایران و رژیم درنده اسلامی با کارگران می کند، سبعیت و بربریتی غیرقابل توصیف است. هر لحظه و هر ساعت که می گذرد کتاب تازه ای از جنایات رعب انگیز این رژیم دررابطه با ماجرای شیوع «کرونا»، پروسه اپیدمی شدن و شمار قربانیان آن درایران کشف و باز می گردد. بر اساس آمارهای از زمین و آسمان دستکاری شده رژیم،… ادامه

مقالات صوتی

کارخانه ها و کل چرخه کار سرمایه داری ایران دیگر فقط جهنم استثمار و فرسایش هلاکتبار جسم و جان ما توده های کارگر نیست، بلکه در وجب به وجب خود، باتلاق سرایت کرونا و مرگ و میر گسترده ما توسط این ویروس و بیماری است. ویروسی که از گنداب بی توجهی سرمایه به جان انسانها زائیده است و در مرداب تولید برای سود اپیدمی شده و به جان بشریت افتاده است. چرخه کار سرمایه اینک… ادامه

جمهوری اسلامی در حالی که دهها میلیون نفوس طبقه کارگر ایران را تسلیم طوفان تهاجم ویروس کرونا کرده است، کل راههای مصونیت و مداوا را هم بر روی آنان سد ساخته است. توده های وسیع کارگر حتی قادر به یافتن الکل، مواد ضد عفونی کننده، ماسک، صابون و وسائل شستشو هم نیستند. سرمایه داران سپاهی و غیرسپاهی، خصوصی یا دولتی همه امکانات بهداشتی، داروئی، آزمایشگاهی را به تصاحب انحصاری خود در آورده اند، از دسترس… ادامه

هند مدت ها است لقب پرافتخار! بزرگترین کشور دموکراتیک جهان و مدنیت پارلمانتاریستی را از جانب جامعه ملل سرمایه به خود اختصاص داده است. نگاهی به وضعیت زندگی کارگران هند، فشار کار سهمگين، روزانه کار طولانی، شرایط مرگبار کار، گرسنگی، فقر، عدم وجود ساده ترین امکانات بهداشتی، در همان حال که ماهیت جنایتگر نظام سرمایه در این کشور را برملا می کند، سطح اسفبار مبارزه کارگران هند را نیز نشان می دهد. جمعیت کارگری حدود… ادامه

اپوزیسیون های راست و چپ بورژوازی به توده کارگر ایران القاء کرده اند که سرمایه داری به ذات خود بی عیب است!! اشکال فقط در نوع «نفتی و رانتی» ؟؟!! اسلامی، فاسد، غیرشفاف، سوء مدیریتی، میلیتاریستی، تجاری، بساز و بفروشی یا رشد نکرده آن است!!! اینکه سرمایه داران ایرانی، طبقه سرمایه دار و رژیم اسلامی بورژوازی در شدت استثمار کارگران، در حمام خون علیه جان، حقوق ابتدائی انسانی، آزادیهای اجتماعی، معیشت و امکانات اولیه زندگی… ادامه

سرمایه داری ایران مالامال از محله های «هرندی» است. نقطه ای در خیابان شوش تهران که همسان هزاران بیغوله دیگر آرمانشهر اسلامی سرمایه، سکونتگاه توده میلیونی بیغوله نشینان کارگر است. اینجا نمایشگاهی آیینه وار، موزه ای به تمام و کمال گویا و گنجینه ای اصیل و آموزنده برای ژرف ترین آناتومی ها یا ریشه ای ترین شناختها از واقعیت نظام سرمایه داری، از جمله در سیمای نظم، برنامه ریزی و حاکمیت اسلامی آن است. سرمایه… ادامه

رژیم اسلامی باید سرنگون گردد، اما نه فقط به خاطر دروغگوئی و استتار نقش سبعانه اش در سرنگونی هواپیمای اوکرائینی و کشتار 176 انسان بی گناه، نه فقط از این لحاظ که دولتی دیکتاتور است، نه فقط از آن روی که حاکمیتی دینی است، نه فقط به جرم داشتن ولایت فقیه و شورای نگهبان، نه فقط به خاطر ناکارآمدی ، فساد، دزدیهای کهکشانی دولتمردان، نه فقط به دلیل بحران آفرینی در منطقه یا سیاستهای بین… ادامه

خبر ناگهانی گران شدن بنزین در متن فقر و گرسنگی، آزادی کشی، تبعیضات وحشیانه جنسی، قومی و عقیدتی، آلوده سازی محیط زیست و سایر فاجعه های آوار بر زندگی، خشم توده های طبقه ما را شعله ور ساخت. به اعتراف فرمانده سپاه پاسداران، کارگران در 29 استان از کل 31 استان جهنم سرمایه داری ایران وارد میدان جنگ شدند. کارگران محروم، خشم و نفرت طبقاتی خود را بر سر همه نهادها و مؤسساتی سرشکن ساختند… ادامه

دانستنی ها

پیش از هر چیز باید تاکید کرد که همه شواهد علمی و تجربی نشان می دهند که تولید مثل و قابلیت گسترش ویروس کووید-۱۹ در واحد زمان بسیار بیش از سایر ویروس ها و اپیدمی ها در تاریخ است. همه نهادهای سرمایه، از سازمان جهانی بهداشت تا دولت ها با هدف مراقبت از سرمایه، سود، انباشت و خودافزائی غول آسای آن و عدم هزینه کردن دیناری برای حفظ جان وسلامت انسان ها آگاهانه به سرعت انتقال و زایش این ویروس وقعی ننهادند و جهان را در شرایط آمادگی کاهش یافته ای قرار داده اند. بسیاری دولت ها و برنامه ریزان… ادامه

ایالات متحده امریکا عظیم ترین قطب قدرت صنعتی و مالی دنیای سرمایه داری است. تولید ناخاص سالانه اش از 22 تریلیون دلار افزون است و هزینه جنگ افروزی ها، هولوکاست آفرینی ها و کشتارهایی که علیه بشریت راه می اندازد در هر سال بالاتر از 720 میلیارد دلار است. امریکا اکنون مثل همه جا میدان یکه تازی ویروس کرونا است. در امریکا سخن از بهداشت و درمان رایگان به کلی افسانه است و چنین چیزی مطلقا وجود ندارد. دولت غول پیکرترین قطب صنعتی دنیای سرمایه داری، حتی حاضر به تهیه کیت مورد نیاز تست کرونا نیست. حتی از گذاشتن ماسک… ادامه

ویروس کرونا از پوست سالم رد نمی‌شود و تا ده دقیقه روی پوست زنده است. ویروس کرونا در سطوح پارچه‌ای ۶ الی ۱۲ ساعت، سطوح فلزی ۱۲ الی ۲۰ساعت و در سطح استیل تا ۲۰ روز زنده می‌ماند. اما همین ویروس در بدن و خصوصا در شش های فرد مبتلا مدت ها (ماه ها) زنده است و حتی آن هایی که گفته می شود بهبود یافته اند حامل پنهان این ویروس اند. کلا ویروس ها فقط از طریق حیوانات و سلول های دیگر حیوانات تکثیر می یابند و ویروس کرونا یا کووید 19 از هنگامی که بدن انسان و جوامع… ادامه

1. از زمان پایان جنگ امپریالیستی دوم تا امروز، هر 10 سال، حداقل 5 تا 6 حادثه فاجعه بار اتمی در جهان رخ داده است. روند رخدادها تشدید مستمر قدرت تخریب و افزایش ابعاد فاجعه ها بوده است. انفجار مایاک در شوروی (1957)، آتش سوزی و انتشار مواد رادیو اکتیو در رآکتورهای مجتمع اتمی انگلیس در همان سال، انفجاری در تاسیسات اتمی (Harrisburg) امریکا در اواخر دهه 70 میلادی، انفجار معروف چرنوبیل (1986) و آخرین و عظیم ترین حادثه اتمی مربوط در فوکوشیما ژاپن (2011) از جمله این حوادث بوده اند. 2. به رغم ابعاد عظیم فاجعه های انسانی ناشی… ادامه

1. سرمایه داری برای سودآورسازی هر چه بیشتر محصولات کشاورزی و غذائی از آفت کش های قوی و سموم بسیار مرگ زا استفاده می کند. به طور مثال برای انگور 51 سم، برای مرکبات 41 ماده شیمیائی مهلک، برای کاهش ضایعات سیب بالغ بر 41 ماده سمی و برای گلابی 27 سم خطرناک مورد استفاده قرار می گیرد. مواد سمی رایج برای مقابله با آفات موز بالغ بر 10 نوع است که همگی بسیار مهلک می باشند. سرمایه این سموم را به کار می گیرد تا هزینه تولید این محصولات را پائین آرد، عمر مصرف و فروش آن ها را… ادامه

1. سال 2019 گرمترین سال کره زمین و میانگین دمای آن 1،1 درجه بالاتر از متوسط دمای سال 1850، دوره پیش از آغاز رشد توفانی سرمایه داری و کشف و کاربرد سوخت‌های فسیلی بود. 2. روند افزایش گرمای ناشی از گازهای کربنی مولود سرمایه داری بسیار بیشتر از آنست که انستیتوهای بورژوازی می گویند. شواهد حاکی است که تا سال 2100 میلادی 80 درصد یخچال‌های طبیعی آب و سطح آب دریاها بین 60 تا 110 سانتی متر بالا خواهد رفت. 3. تأکید پژوهشگران برمتوسط افزایش گرمای زمین با انبوه فریبکاریها همراه است. آنها ازمیانگین حرف می زنند اما از تغییرات… ادامه

بخش هایی از تاریخ

تلخیص شده از تاریخ جنبش کارگری ایران: حدود 11000 کارگر نفت جنوب با کار روزانه خود چرخ تولید بزرگترین صنایع روز دنیا را به چرخش در می آوردند، اما خودشان، خانواده ها و همزنجیرانشان در باتلاق فقر غوطه می خوردند. این کارگران همه جا آماده انفجار بودند، اما چاشنی انفجار در مصادره دستانی بود که هیچ پیوندی با کمونیسم درون زاد و پویه پیکار خودجوش سرمایه ستیز توده کارگر نداشتند. «یوسف افتخاری» فعال سندیکالیست و تیم همراهش، با نفوذ وسیعی که در میان کارگران داشتند، وقوع آتشفشان را تا لحظه… ادامه

در روز بیست و یکم نوامبر سال 1906 ( آخر ماه مهر 1285 خورشیدی ) حدود 150 کارگر ماهیگیر در شهر انزلی دست از کار کشیدند. آنان در یک خیزش رادیکال اعلام داشتند که کل حاصل صیدشان متعلق به خودشان خواهد بود و حتی یک ماهی هم به «لیازانوف» سرمایه دار صاحب شرکت شیلات نخواهند داد. خیزش ماهیگیران به احتمال زیاد، اولین مبارزه متحد و جمعی طبقه کارگر ایران بوده است. بسیار مهم و قابل تعمق است که کارگران ماهیگیر انزلی از افزایش دستمزد آغاز نکردند. آنان در آن زمان… ادامه

شاید بتوان اعتصاب سال 1910 (1289) کارگران چاپ در زمان نخست وزیری «سپهدار اعظم»، سهامدارمهم بانک شاهی، شریک همه تراستهای مالی،صنعتی انگلیسی،سرکوب کننده هر اعتراض و شورش کارگری و پیشکسوت «نامدار» جنبش مشروطیت رامهمترین ابراز وجود جنبش کارگری در این دوره دانست. در این سال دولت سپهدار عده ای از سردبیران جراید را بازداشت نمود و دستور محاکمه و مجازات آنان در بیدادگاههای حکومتی را صادر کرد. کارگران چاپ در اعتراض به این اقدام به طور متحد دست از کار کشیدند. اعتراض آنان به دخالت پلیس منتهی شد. چاپچیان وارد… ادامه

گزیده های اقتصاد سیاسی

اسرارآمیز بودن کالا این گونه است که کالا یا شکل کالائى محصول کار باعث می شود تا ماهیت اجتماعى کار انسانها در ذهنشان به صورت ماهیت واقعی محصولات کار یا خصوصیات طبیعی و اجتماعی اشیا، انعکاس یابد. در همین راستا سبب مى‌شود که رابطۀ اجتماعى کارِ تولیدکنندگان با کل کار اجتماع، به صورت رابطه ‌ای اجتماعى میان اشیا، رابطه ‌ای نه میان خود تولیدکنندگان بلکه جدا و خارج از آنها در ذهنشان بازتاب یابد. زیر فشار همین باژگونگى است که محصولات کار یا کالا بدل به چیزی اجتماعى مى‌شوند. همان… ادامه

برگزیده از کاپیتال جلد اول: « همان گونه که درجامعه مدنی یک امیرارتش یا بانکدار دارای نقشی والا و انسان عادی ایفاگر نقشی بسیار پست است در اینجا، در مورد کار نیز چنین است. کار انسانی عبارت از نیروی کار ساده یعنی نیروی کاری که هر انسان عادی به طور متوسط ، بی هیچ تکامل خاصی در ارگانیسم خود از آن برخوردار است. روشن است که کارساده متوسط درکشورهای مختلف، در ادوار متفاوت فرهنگی خصلتی متفاوت می یابد، اما در یک جامعه معین چیزی معلوم و معین است. کارپیچیده یا… ادامه